Belopp & procentsatser 2020

Belopp

 

En uppställning på några av de belopp och procentsatser som gäller för 2020.

 

Arbetsgivaravgifter

Födda 2002-2004                10,21% (Gäller lön på max 25 000:-/mån)

Födda 1955-                       31,42%

Födda 1938-1954                10,21%

 

Prisbasbelopp                      47 300:-

 

Representation

Extern

Frukost, lunch, middag        0:-

Enklare förtäring                 60:-

Golf, teater m.m.                 180:-

 

Intern

Frukost, lunch, middag        0:-

Enklare förtäring                 60:-

Hyra, underhållning etc

Vid personalfester               180:-

Golf, teater m.m                  180:-

 

Skattefria gåvor till anställda

JUlgåva                               450:-

Jubileumsgåva                     1 350:-

Minnesgåva                         15 000:-

 

Skattefria traktamenten

Hel dag                               240:-

 

Skiktgräns för statlig inkomsskatt

Skiktgräns (20%)                 509 300:-

 

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln (K10)

För inkomståret 2019         171 875:-

För inkomståret 2020         177 100:-

 

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 21,4 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021.