Elektronisk betalning för Rot- och Rut

Elektronisk betalning för Rot- och Rut

 

Den som betalar för rot- och rutarbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget.

Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Exempel på elektroniska betalningar är en betalning med kontokort, BankID, Swish eller en betalning som görs via inbetalning på bank.