Starta aktiebolag med 25 000:-

Starta aktiebolag med 25000:-

 

Regeringen har lagt ett förslag till riksdagen om att sänka det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag från 50 000:-

till 25 000:-.

Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Aktiekapital på 25 000:- är tänkt att göra aktiebolag tillgänglig för fler som vill starta företag.

Förslaget är tänkt att gälla från 1 januari 2020.