Prisbasbeloppet 2020

Prisbasbeloppet 2020

 

Prisbasbeloppet blev 47 300:- för år 2020.

Det förhöjda prisbasbeloppet hamnade på 48 300:-.

Prisbasbeloppet används till mycket, bl a inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

När det gäller bokföring och redovisning så påverkas bl a gränsen för hur inköp av inventarier ska hanteras.

Det innebär att man 2020 kan kostnadsföra inköp upp till 24 150:- direkt.