Nedsättning av socialavgifter

Nedsättning av socialavgifter

 

Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset. Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.
Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas. Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag/månad.


Hantering i arbetsgivardeklarationen
Arbetsgivaren ska sätta ett kryss i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. Om man redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan man göra en rättelse i efterhand. I e-tjänsten för arbetsgivardeklarationen går man i så fall in i redovisningsperioden mars och klickar på den/de individuppgifter som ska ändras. I blocket ”Betalningsmottagare” finns fältet 062. Markera fältet och spara därefter individuppgiften.


Nedsättning av egenavgifter
Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska enligt riksdagens beslut sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr. Nedsättningen gäller för inkomst av näringsverksamhet under hela 2020. Om en del av beskattningsåret omfattar tid före 1 januari 2020 eller efter 31 december 2020 ska inkomsten proportioneras.
Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd.


Vi kommer att sköta om detta via lönehanteringen från den 6/4 då skatteverkets system har anpassats för att hantera denna skattelättnad.