Omställningsstöd för maj och juni–juli 2020

Omställningsstöd för maj och juni–juli 2020

 

Vad är omställningsstödet? Jo det är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat med 40% under stödperioderna maj respektive 50% under juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av sjukdomen covid-19.

Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat.

Man kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det behövs göras separata ansökningar för respektive period och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj. Det gäller exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn. Läs mer om de olika reglerna på Skatteverkets hemsida: skatteverket.se/omstallningsstod

När går stödet att söka?
Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020. Och du ansöker om stödet genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se. På Mina sidor kan du också se om din ansökan har kommit in och granska uppgifterna i den.